27-01-2018

Konkurrencebetingelser

Eventet Genki og virksomheden bag eventet, The Reactor ApS, omtales i disse vilkår og betingelser som Afholderne.

Generelle regler og betingelser

  • Af den aktuelle konkurrence vil antal præmier, præmiernes værdi, vilkår for deltagelse herunder trækning og levering/afhentning samt forældelse fremgå.
  • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via best egnede kommunikationsform, fx email, SMS, eller DM/PM (Direct Message / Private Message).
  • Friville for Genki er ikke afgrænset fra at deltage. Direktionen af The Reactor ApS og deres husstande er dog afgrænset for deltagelse i konkurrencerne.
  • I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Afholderne, der fastlægger fortolkningen.
  • Præmier kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter, men kan godt gives videre til en anden.
  • Alle skatter og afgifter til Staten er betalt.
  • Afholderne forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderne på genki.dk samt evt. i andre medier, som Afholderne benytter.
  • Vinderne vil blive offentliggjort umiddelbart efter udtrækningen.

Særligt gældende for Facebook- og Instagram-konkurrencer

Foruden vores generelle regler og betingelser gælder også at:

  • vores Facebook/Instagram konkurrencer på ingen måde er støttet, sponsoreret eller administreret af Facebook eller Instagram.
  • du kan læse de specifikke konkurrencebetingelser for hver enkelt aktuel konkurrence under selve konkurrencen

Deltager accepterer ved deltagelse i en konkurrence hos genki.dk / Genki / The Reactor ApS ovennævnte konkurrenceregler.