Til Genki er der, udover almindelig dansk lovgivning, diverse regler som deltagerne skal følge, for at sikre at alle har det sjovt til connen.

Bryder man nogen af disse regler, vil man – afhængigt af alvorsgraden – få en advarsel eller blive bandlyst fra resten af connen. Flere advarsler kan også medføre at man bliver bandlyst. Bryder man loven vil man blive bandlyst og meldt til politiet.

Specielt for foto-/videoreglerne er, at udover advarslerne og mulighed for bandlysning, så forbeholder The Reactor ApS sig retten til at kopiere indholdet er den pågældende persons hukommelseskort til en computer ejet af The Reactor ApS og/eller slette al indholdet på de respektive hukommelseskort hvis forseelsen er alvorlig nok.

 1. Billeder taget af en gæst på con-området må ikke være af en uhensigtsmæssig natur.
 2. Det er ikke tilladt at fotografere eller optage identificerbar individer uden deres samtykke, hvis de fotografiets/optagelsens hovedfokus.
 3. Hvis en gæst anmoder om at en fotograf skal slette et fotografi gæsten identificerbart vises i, skal fotografen slette billedet. Fotografen kan tage et nyt billede uden den pågældende person.
 4. Optagelse af nogen art er strengt forbudt i Genkis biografer.
 5. Genkis personale og sikkerhedsfolk har, efter at identificere sig selv, ret til at gennemgå enhver fotografs billeder, hvis de har mistanke om en overtrædelse af reglerne.
 6. Fotos og/eller videoer er optaget på con-område må under ingen omstændigheder anvendes til kommercielle formål (dvs. tjene penge fra brugen af ​​materialerne), uden skriftlig tilladelse fra The Reactor ApS.
  1. Hvis en sådan aftale er af interesse, bedes du kontakte PR gruppen for at høre nærmere.
  2. Ansvaret for at få eksplicit samtykke fra folk i billedet/videoen, såfremt nødvendigt, falder på den part, der tog billedet eller optog videoen.
 7. Instrukser af connens personale, samt skilte rettet mod presse/fotografer, skal altid overholdes, mens man er på con-området.
 8. Billeder og video må ikke optages ved hjælp af ekstra belysningsudstyr (fx blitz eller flash-enhed) under begivenheder på storscenen, medmindre andet er angivet i begyndelsen af begivenheden.
 9. Genkis holdlederer (kan kendes på deres T-shirts) har myndighed til at dømme og løse konflikter eller argumenter om fotoregler, skulle de opstå.
  1. Hvis holdlederen ikke kan løse den pågældende konflikt, skal chefen for PR rådføres. Hvis en løsning stadig ikke nået, eller hvis lederen af ​​PR er fraværende, falder den endelige dom på hovedarrangøren af Genki.
  2. Enhver beslutning, som lederne af PR-gruppen eller Genki træffer, er endelig.