Til Genki er der, udover almindelig dansk lovgivning, diverse regler som deltagerne skal følge, for at sikre at alle har det sjovt til connen.

Bryder man nogen af disse regler, vil man – afhængigt af alvorsgraden – få en advarsel eller blive bandlyst fra resten af connen. Flere advarsler kan også medføre at man bliver bandlyst. Bryder man loven vil man blive bandlyst og meldt til politiet.

 1. Alle øvrige regelsæt for connen, dvs. foto-, presse-, våben-, “Free hugs”-regler, etc., er altid gældende og skal følges.
 2. Instrukser og følgelinjer angivet, enten visuelt eller af staff eller security, skal ligeledes altid følges.
 3. Mens man befinder sig på con-området er indtagelse eller brug af berusende eller euforiserende stoffer/substanser strengt forbudt. Rygning er tilladt, men kun i de angivne områder.
 4. Undtagelse til visse regler kan forekomme ved bestemte events, hvis klart og tydeligt angivet før man tager del i eventet. Undtagelsen vil i så fald kun gøre sig gældende for det enkelt event.
 5. Det generelle lydniveau bør holdes inde for rimelig grænser.
 6. Når køer danner sig ved indgangen af events, så hold orden og opfør dig pænt over for de andre gæster.
 7. Bloker ikke, på nogen måde, gange, stier eller andre steder, hvor det er vigtigt at man kan komme igennem.
 8. Cosplay er ikke samtykke! Undlad uopfordret berøring af andre personer, deres cosplays eller deres props – respekter deres personlige rum!
 9. Det er ligeledes ikke tilladt at “cat calle”, chikanere eller på andre måder opføre sig anstødeligt over for andre, hverken fysisk eller eller verbalt.

Hvis du føler du er blevet antastet eller chikaneret, hvad enten det er fysisk eller verbalt, eller du har båret vidne til nogen der er blevet det, så tag omgående fat i vores sikkerhedsfolk eller i receptionen og fortæl dem hvad der er sket. Vores sikkerhedsfolk vil så tage hånd om situationen.

Armbåndsregler:

 • Gæster som ikke har et gyldigt Genki-armbånd vil kun have adgang til gratisområderne.
 • Et gebyr vil blive pålagt for at erstatte et mistet eller ødelagt armbånd.
 • Erstatningsarmbånd kan kun blive tildelt ved check-in mod visning af gyldigt ID.

Specielle billede- og videoregler:

 • Ved at deltage til Genki, giver gæsterne implicit samtykke til at Genki og The Reactor ApS – virksomheden bag Genki – må benytte al billede- og videomateriale taget af dem, af officielle Genki fotografer, til et hvilket som helst kommercielt og ikke-kommercielt formål.
 • Eksempler på disse formål er:
  • Reklame
  • Hjemmesidegallerier
  • Online materiale
  • Præsentationer
  • Etc.
 • Hvis en person ikke ønsker at deres billede bliver brugt kan de enten sige det til fotografen direkte, hvorfor fotografen så skal slette billedet, eller kontakte Genki direkte.