Til Genki er der, udover almindelig dansk lovgivning, diverse regler som deltagerne skal følge, for at sikre at alle har det sjovt til connen.

Bryder man nogen af disse regler, vil man – afhængigt af alvorsgraden – få en advarsel eller blive bandlyst fra resten af connen. Flere advarsler kan også medføre at man bliver bandlyst. Bryder man loven vil man blive bandlyst og meldt til politiet.

  1. Alle våben, herunder “cosplay-våben” (herefter inkluderet i udtrykket, “våben”), skal overholde den Danske Våbenlovgivning.
  2. Enhver usikkerhed om karakteren af ​​et objekt som et våben er afgjort af arrangørerne af Genki. En beslutning truffet af en højrangeret arrangør er endelig.
  3. Farlig og uregerlig brug af våben vil resultere i øjeblikkelig konfiskering, uanset hvor sikkert våbnet er.
  4. Eventuelle metaldele af et våben skal være stump, enten ved stumslibning eller udførlig dækning, således at det ikke overhovedet udgør nogen fare for andre gæster.
  5. Ethvert våben må ikke være større, end at den ansvarlige gæst kan håndtere det sikkert, dog har vi sat en øvre grænse på 3 meter.
  6. Genki forbeholder sig retten til at nægte en deltager adgang til en enkeltstående event, hvis den pågældende deltagers våben er til nogen form for fare eller hindring for eventet.
Liste over forbudte våben

Følgende våben og våbentyper er forbudte på Genkis conområde.

Metalvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Sværd, knive, køller, kastestjerne, etc.
Metalrustninger og lignende er tilladt, så længe der ikke er nogen skarpe kanter. Metalrustninger vil blive kontrolleret ved check-in til Genki.
Projektilvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Air soft guns, hardball pistoler, fungerende replika af skydevåben, BB-guns, armbrøster, vandpistoler, etc.
Undtagelser gøres, hvis der ved inspektion kan bekræftes, at det pågældende våben på ingen måde kan affyre et projektil.
Kemisk baserede våben eller sprængstoffer; herunder men ikke begrænset til:
Fyrværkeri, røgbomber, stinkbomber, etc.
Elektrisk drevet værktøj; herunder, men ikke begrænset til:
Motorsave, elværktøj, etc.
Genstande af en sådan art, at de kan anvendes som våben:
Hårde stave (fx stave af hårdttræ), baseball bats, etc.