Til Genki er der, udover almindelig dansk lovgivning, diverse regler som deltagerne skal følge, for at sikre at alle har det sjovt til connen.

Bryder man nogen af disse regler, vil man – afhængigt af alvorsgraden – få en advarsel eller blive bandlyst fra resten af connen. Flere advarsler kan også medføre at man bliver bandlyst. Bryder man loven vil man blive bandlyst og meldt til politiet.

 1. Alle øvrige regelsæt for connen, dvs. foto-, presse-, våben-, “Free hugs”-regler, etc., er altid gældende og skal følges.
 2. Instrukser og følgelinjer angivet, enten visuelt eller af staff eller security, skal ligeledes altid følges.
 3. Mens man befinder sig på con-området er indtagelse eller brug af berusende eller euforiserende stoffer/substanser strengt forbudt. Rygning er tilladt, men kun i de angivne områder.
 4. Undtagelse til visse regler kan forekomme ved bestemte events, hvis klart og tydeligt angivet før man tager del i eventet. Undtagelsen vil i så fald kun gøre sig gældende for det enkelt event.
 5. Det generelle lydniveau bør holdes inde for rimelig grænser.
 6. Når køer danner sig ved indgangen af events, så hold orden og opfør dig pænt over for de andre gæster.
 7. Bloker ikke, på nogen måde, gange, stier eller andre steder, hvor det er vigtigt at man kan komme igennem.
 8. Cosplay er ikke samtykke! Undlad uopfordret berøring af andre personer, deres cosplays eller deres props – respekter deres personlige rum!
 9. Det er ligeledes ikke tilladt at “cat calle”, chikanere eller på andre måder opføre sig anstødeligt over for andre, hverken fysisk eller eller verbalt.

Hvis du føler du er blevet antastet eller chikaneret, hvad enten det er fysisk eller verbalt, eller du har båret vidne til nogen der er blevet det, så tag omgående fat i vores sikkerhedsfolk eller i receptionen og fortæl dem hvad der er sket. Vores sikkerhedsfolk vil så tage hånd om situationen.

Armbåndsregler:

 • Gæster som ikke har et gyldigt Genki-armbånd vil kun have adgang til gratisområderne.
 • Et gebyr vil blive pålagt for at erstatte et mistet eller ødelagt armbånd.
 • Erstatningsarmbånd kan kun blive tildelt ved check-in mod visning af gyldigt ID.

Specielle billede- og videoregler:

 • Ved at deltage til Genki, giver gæsterne implicit samtykke til at Genki og The Reactor ApS – virksomheden bag Genki – må benytte al billede- og videomateriale taget af dem, af officielle Genki fotografer, til et hvilket som helst kommercielt og ikke-kommercielt formål.
 • Eksempler på disse formål er:
  • Reklame
  • Hjemmesidegallerier
  • Online materiale
  • Præsentationer
  • Etc.
 • Hvis en person ikke ønsker at deres billede bliver brugt kan de enten sige det til fotografen direkte, hvorfor fotografen så skal slette billedet, eller kontakte Genki direkte.
 1. Alle våben, herunder "cosplay-våben" (herefter inkluderet i udtrykket, "våben"), skal overholde den Danske Våbenlovgivning.
 2. Enhver usikkerhed om karakteren af ​​et objekt som et våben er afgjort af arrangørerne af Genki. En beslutning truffet af en højrangeret arrangør er endelig.
 3. Farlig og uregerlig brug af våben vil resultere i øjeblikkelig konfiskering, uanset hvor sikkert våbnet er.
 4. Eventuelle metaldele af et våben skal være stump, enten ved stumslibning eller udførlig dækning, således at det ikke overhovedet udgør nogen fare for andre gæster.
 5. Ethvert våben må ikke være større, end at den ansvarlige gæst kan håndtere det sikkert, dog har vi sat en øvre grænse på 3 meter.
 6. Genki forbeholder sig retten til at nægte en deltager adgang til en enkeltstående event, hvis den pågældende deltagers våben er til nogen form for fare eller hindring for eventet.
Liste over forbudte våben
Følgende våben og våbentyper er forbudte på Genkis conområde.
Metalvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Sværd, knive, køller, kastestjerne, etc.
Metalrustninger og lignende er tilladt, så længe der ikke er nogen skarpe kanter. Metalrustninger vil blive kontrolleret ved check-in til Genki.
Projektilvåben; herunder, men ikke begrænset til:
Air soft guns, hardball pistoler, fungerende replika af skydevåben, BB-guns, armbrøster, vandpistoler, etc.
Undtagelser gøres, hvis der ved inspektion kan bekræftes, at det pågældende våben på ingen måde kan affyre et projektil.
Kemisk baserede våben eller sprængstoffer; herunder men ikke begrænset til:
Fyrværkeri, røgbomber, stinkbomber, etc.
Elektrisk drevet værktøj; herunder, men ikke begrænset til:
Motorsave, elværktøj, etc.
Genstande af en sådan art, at de kan anvendes som våben:
Hårde stave (fx stave af hårdttræ), baseball bats, etc.
 1. "Free Hugs"-skiltets størrelse må ikke overskride størrelsen for en standard A4-side og skiltets indhold må ikke være stødende af natur.
 2. Kram ikke nogen uden at de giver lov, da ikke alle er komfortable med fysisk kontakt, specielt med fremmede.
 3. Lad være med at chikanere eller kræve at få kram fra folk. Eksempler på dette er at fx skubbe "Free Hugs"-skiltet op i ansigtet på dem, at følge rundt efter dem, og spring ind foran dem.
 4. Respekter folks svar. Hvis de siger nej eller ikke ønsker at give et kram, så gå videre. Der er massere af andre, som gerne vil have kram!
 1. Det er madbodernes eget ansvar at følge dansk hygiejnelov hvad angår tilberedning og opbevaring af mad og råvarer.
 2. Der må ikke sælges drikkevarer, der karambolerer med Genkis salg, herunder sodavand, kaffe, mineralvand og thé, herunder isthé og bubble tea.
  • Der må undtagelsesvis gerne sælges iskaffe og lemonade, herunder også Ramune.
Vi har stor respekt for cosplayere og den tid og indsats de lægger i at lave deres cosplays, og vi forventer at vores øvrige gæster gør det samme. Vi forstår at cosplay er en måde at udtrykke sig selv, sin passion, og sine evner på, og Genki ønsker at give cosplayere en platform at give udtryk for disse ting på blandt ligesindede, med så meget frihed som vi kan. Dog er vi nødt til at sætte nogle streger i sandet for hvad vi kan og ikke kan tillade:
 • Hvis dit kostume eller tøj anses for at udstille kroppen på en for afslørende eller blufærdighedskrænkende måde, vil du blive bedt om at ændre tøj eller dække dig til.
 • Private dele skal være dækket af et uigennemsigtig materiale.
 • Hvis et kostume dækker et område mindre end en bikini top, så skal det sikres med et materiale som fx fashion tape. Dette skal selv medbringes.
 • Dit tøj må ikke bære et krænkende eller anstødeligt motiv.
 • Rulleskøjter, skateboards og løbehjul er ikke tilladt indendørs.
 • Det er ikke tilladt at farve hår til Genki - gør det venligst hjemmefra i egen vask eller hos en frisør.
 • Dit cosplay prop fortjener ikke sin egen stoleplads til paneler eller shows. Hav det enten i skødet eller aflever det i garderoben forinden.
 • Hvis et officiel flag bruges som en del af dit cosplay eller som en prop, så udvis det den respekt det fortjener - det er trods alt et nationalt symbol.
Specielt for foto-/videoreglerne er, at udover advarslerne og mulighed for bandlysning, så forbeholder The Reactor ApS sig retten til at kopiere indholdet er den pågældende persons hukommelseskort til en computer ejet af The Reactor ApS og/eller slette al indholdet på de respektive hukommelseskort, hvis forseelsen er alvorlig nok.
 1. Billeder taget af en gæst på con-området må ikke være af en uhensigtsmæssig natur.
 2. Det er ikke tilladt at fotografere eller optage identificerbar individer uden deres samtykke, hvis de fotografiets/optagelsens hovedfokus.
 3. Hvis en gæst anmoder om at en fotograf skal slette et fotografi gæsten identificerbart vises i, skal fotografen slette billedet. Fotografen kan tage et nyt billede uden den pågældende person.
 4. Optagelse af nogen art er strengt forbudt i Genkis biografer.
 5. Genkis personale og sikkerhedsfolk har, efter at identificere sig selv, ret til at gennemgå enhver fotografs billeder, hvis de har mistanke om en overtrædelse af reglerne.
 6. Fotos og/eller videoer er optaget på con-område må under ingen omstændigheder anvendes til kommercielle formål (dvs. tjene penge fra brugen af ​​materialerne), uden skriftlig tilladelse fra The Reactor ApS.
  1. Hvis en sådan aftale er af interesse, bedes du kontakte PR gruppen for at høre nærmere.
  2. Ansvaret for at få eksplicit samtykke fra folk i billedet/videoen, såfremt nødvendigt, falder på den part, der tog billedet eller optog videoen.
 7. Instrukser af connens personale, samt skilte rettet mod presse/fotografer, skal altid overholdes, mens man er på con-området.
 8. Billeder og video må ikke optages ved hjælp af ekstra belysningsudstyr (fx blitz eller flash-enhed) under begivenheder på storscenen, medmindre andet er angivet i begyndelsen af begivenheden.
 9. Genkis holdlederer (kan kendes på deres T-shirts) har myndighed til at dømme og løse konflikter eller argumenter om fotoregler, skulle de opstå.
  1. Hvis holdlederen ikke kan løse den pågældende konflikt, skal chefen for PR rådføres. Hvis en løsning stadig ikke nået, eller hvis lederen af ​​PR er fraværende, falder den endelige dom på hovedarrangøren af Genki.
  2. Enhver beslutning, som lederne af PR-gruppen eller Genki træffer, er endelig.
 1. Staff i Expo Hall har ret til at begrænse adgang til Expo Hallen af hensyn til brandsikkerheden, skulle Expo Hallen begynde blive overfyldt.
 2. Vi beder gæster om venligst at nyde deres måltider udenfor Expo Hallen.
  • Snacks og drikkevarer er tilladt, såfremt de kan opbevares lukket eller har låg.
  • Kunstnere og forhandlere kan frit spise ved deres egne boder.
 3. Undlad at løbe eller springe rundt i Expo Hallen.
 4. Ophold tæt på nødudgange i længere perioder er ikke tilladt.
 5. Vær sikker på at du har gyldigt billed-ID, hvis du ønsker at købe ting der jf. loven er aldersbegrænset, såsom hentai eller gore.
 6. Undlad at købe våbenreplika i metal, medmindre du kan tage den med hjem lige efter; Genki tilbyder ikke opbevaring af metalvåben
 7. Lad være med at opholde dig foran en forhandlerbod eller kunstnerbord, hvis det ikke er for at kigge på varene; du blokerer for eventuelle kunder. Hvis du bliver bedt om at flytte dig, så gør det venligst med det samme.
 8. Placer ikke dine tasker eller ejendele på en forhandlers bod eller en kunstners bord, eller - værre endnu - efterlad skrald så som brugte papirservietter, slikpapir, etc.
 9. Undlad at dele uopfordret negativ kritik til en kunstner omkring deres kunst. Del dog gerne uopfordrede positive kommentarer. Vi er her jo trods alt for at have det sjovt.
 10. For at undgå kunsttyveri er billeder, der fokuserer på en kunstners bord eller specifikke kunstværk, ikke tilladt uden den enkelte kunstner har sagt god for det.
 1. Du må ikke sælge varer, der ikke overholder dansk lovgivning - dette inkluderer imitationsvarer (bootlegs), som er strengt forbudt.
 2. Pornografisk og overdrevent voldeligt materiale må kun sælges til personer 16 år eller ældre, jf. dansk strafferet, kapitel 24, §234.
  • Forhandlere skal se køberens ID inden transaktionen fuldføres.
  • Pornografisk og overdrevent voldeligt materiale må ikke åbent vises frem, grundet tilstedeværelsen af små børn.
  • Genki forbeholder sig retten til at bede om ID følgende en transaktion eller bede en sælger fjerne eller dække bestemte produkter sat til salg, hvis de ikke følger Genkis regler.
 3. Metalvåben, selv sløve våben, må kun sælges til indehavere af gyldig blankvåben- og samlertilladelser. Forhandlere vil blive instrueret ved ankomst i hvordan disse tilladelser ser ud.
  • Forhandleren skal anmode køberen om at vise billed-ID samt samlertilladelse inden transaktionen færdiggøres. Hvis du er i tvivl om tilladelsen gyldighed, så spørg venligst Deal Hall staffet til råds.
  • Genki anbefaler forhandlerne at reservere våbnene indtil connens sidste dag, eller indtil køberen skal til at tage afsted, da dansk lovgivning kun tillader at man besidder metalvåben til/fra et køb/salg og direkte hjem.
 4. Salg af "mystery bags" og lignende er ikke tilladt
 5. Brug af enheder med højt strømforbrug, såsom riskogere, mikrobølgeovne, elkedler, og lignende, er ikke tilladt, da elnettet i Dealer Hall ikke kan understøtte det! Hvis du har behov for at bruge sådanne enheder, så gå venligst til Alpaca Lounge.
 6. Man må ikke tape ting direkte på væggen eller gulvet uden tilladelse fra Dealer Hall staffet, da en special tape, der ikke efterlader mærker, skal benyttes for ikke at ødelægge gulve og vægge.
Dealer Halls staff forbeholder sig retten til at bede en sælger fjerne en eller flere suspekte produkter fra deres bod. De kan ligeledes kontakte hovedarrangørene, for at uddele en advarsel, hvis de ikke fjernes. Modtager en forhandler tre advarsler, vil de blive bedt om at forlade connen og muligvis få karantæne fra fremtidige Genki, såvel som fra andre conner, afhængigt af alvorsgraden.
 1. Du må ikke sælge varer, der ikke overholder dansk lovgivning.
 2. Salg af fanart er forbudt jf. dansk lovgivning, medmindre kunstneren har tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, eller hvis kunsten falder ind under parodi- eller satireparagraffen.
  • Det påhviler kunstneren at indhente de nødvendige tilladelser fra respektive indehavere af ophavsretten.
  • Kunstneren påtager sig al juridisk ansvar, hvis de beslutter at sælge fanart uden de rette tilladelser.
  • Grundet produktets natur, vil Expo Hall staff antage at kunstneren har indhentet de rette tilladelser, hvis staff overværer salget af fanart, men forbeholder sig retten til at spørge ind til det.
 3. Pornografisk og overdrevent voldeligt materiale må kun sælges til personer 16 år eller ældre, jf. dansk strafferet, kapitel 24, §234.
  • Kunstneren skal se køberens ID inden transaktionen fuldføres
  • Pornografisk og overdrevent voldeligt materiale må ikke åbent vises frem, grundet tilstedeværelsen af små børn.
  • Genki forbeholder sig retten til at bede om ID følgende en transaktion eller bede en sælger fjerne eller dække bestemte produkter sat til salg, hvis de ikke følger Genkis regler.

Regler & Forventninger.

 • Du skal være fyldt mindst 16 år inden Genki finder sted.
 • I løbet af Genki, skal du arbejde sammenlagt 10-14 timer, ikke med regnet opsætning og nedpakning.
 • Hvis du modtager nogen form for sociale ydelser (A-Kasse, Kontantjælp, etc.), så anbefaler vi at du får kontaktet din sagsbehandler og får tilladelse til at arbejde ved Genki - ellers reducerer de muligvis din ydelse for den pågældende måned.
 • Du skal give tilladelse til, at vi indsamler din straffe- og børneattest, hvis påkrævet.
  • Disse gennemgås kun af den administrerende direktør og ikke videregives til nogen andre.
  • Efter gennemgang bliver attesterne omgående destrueret.
 • Du møder til tiden til dine vagter og er venlige over for gæster og de andre frivillige.
 • Du følger de grundlæggende regler for adfærd.
 • Du følger de retningslinjer, der er specificeret i den medarbejderhåndbog, du vil få udleveret til Genki.
Læs mere om hvad det vil sige at være staff ved at klikke her.

Creative Commons-licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering 2.5 Danmark-licens. Dette betyder at alle regler på denne side frit må kopieres til eget brug, herunder også kommercielle formål, samt editeres/ændres efter behov. Vi beder dog om at Genki krediteres et sted på siden (gerne med et link til denne side).